KVH Hranoly

KVH je stavební řezané dřevo z jehličnanů. Je to produkt se sledovanou kvalitou a jasně definovanými vlastnostmi. Vyrábí se ve dvou kvalitách - pohledová a nepohledová.
KVH jsou používány pro konstrukce, jejichž příčný řez je měřen podle nosnosti. Proto se třídí podle normy DIN 4074-1, třídění jehličnanů podle nosnosti. Vlhkost dřeva KVH je 15% (+ - 2%). KVH je vyráběno metodou nekonečného vlysu. Klínová spojení jsou přípustná pro obě kvality. Klínový spoj u KVH neoslabuje příčný řez a nemusí být proto zohledňován při pnutí.

 • Použití: stavební dřevo, rámové a střešní konstrukce
 • Složení: smrk cinkovaný, není vrstveně lepený, hoblovaný, vysušený
 • Kvalita: nepohledová a pohledová
 • Povrch: čtyřstranně čistě hoblovaný, sražené hrany, přípustné barevné odchylky - modré nebo červené pruhy
 • Lepení: melaminové lepidlo odolné proti povětrnostním vlivům •     BSH lepené vrstvené hranoly

 • Použití: střešní konstrukce, nosníky, pohledové střešní hranoly, konstrukce stěn, stavby mostů, zimní zahrady
 • Složení: smrk nebo modřín, cinkovaný, vrstveně lepený, hoblovaný, se sraženými hranami
 • Kvalita: podle třídění S100, zabarvení modrými nebo červenými pruhy a suché trhliny jsou dovoleny. Rozlišuje se průmyslová a pohledová kvalita.
 • Povrch: hrany hoblované ze všech stran
 • Lepení: melamino-močovinová pryskyřice odolná proti povětrnostním vlivům podle normy DIN 681 41, EN 301


 •     DUO-/TRIOBALKEN lepené vrstvené hranoly

  Jsou to vrstvené hranoly z jehličnanového dřeva, převážně smrkového. Vznikají slepením dvou, nebo tří jednotlivých lamel se stejným rozměrem průřezu. Vlhkost dřeva DUO-/TRIO je 12% (+ - 2%). Jejich ostatní vlastnosti jsou shodné jako u KVH.