Překližky


Překližky surové stavební – obalové
Desky většinou z jehličnatých nebo plantážovaných tropických dřevin, lepené vodovzdorným lepidlem bez větších nároků na kvalitu povrchu. Poskytují široké spektrum použití např. výroba obalů, suchá výstavba, bednění nepohledových betonů.

Překližky foliované betonářské
Desky lepené vodovzdorným lepidlem, opláštěné většinou fenolickou oboustranně hladkou folií. Liší se konstrukcí základní desky, kde může použita řada dřevin, např. topol, jehličnaté a tropické dřeviny, bříza, buk. Kvalita základní desky a síla fenolické fólie vyjádřená v g/m2, určuje počet použití hlavně při bednění monolitických staveb.

Velkoplošné materiály pro betonářskou výrobu
Velkoformátové desky s různou konstrukcí a opláštěním, používané při výrobě prefabrikátů, které musí splňovat vysoké nároky na voděodolnost, pevnost, tvarovou stálost a kvalitu povrchu.

Stavební a nábytkářské překližky
Surové překližky pro použití v interiéru nebo exteriéru s různou kvalitou povrchových dýh. Při jejich výrobě se používá velké množství dřevin, např. buk, bříza, jehličnany, topol, jasan, ceiba, okoumé.

Překližky pro dopravní průmysl
Desky většinou z tvrdých dřevin, např. buk, převážně však bříza, lepené voděodolným lepidlem se speciálními konstrukcemi a povrchy. Jsou oboustranně foliované. Jedna ze stran může mít protiskluzovou úpravu povrchu. Tyto překližky tvoří konstrukce podlah dopravních prostředků, např. autobusů, železničních vagónů, nástaveb nákladních aut.

Speciální překližky

Například letecké překližky, jsou voděodolné lepené březové desky se sílou dýhy 0,3 nebo 0,5 mm. Používají se převážně při výrobě ultralehkých letadel, modelů, hokejek atd.

Překližky dýhované

Desky opatřené na povrchu krájenou ozdobnou dýhou. Jsou používány na místech, kde jsou kladeny velké požadavky na estetiku.

Laťovky

Velkoplošné materiály, které odpovídají trendu vyrábět vybavení interiérů převážně ze dřeva s minimálním obsahem lepidel. Desky mohou být dýhované krájenou dýhou nebo konstrukční, které jsou určeny k dalšímu odýhování.